Suicidprevention med fokus räddningstjänst - forskningsmedel beviljade

Suicid och suicidförsök är allvarliga folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken. Faktum är att det är ca fyra gånger fler som tar sitt liv än som dör i trafiken varje år. Det suicidpreventiva arbetet är alltså otroligt viktigt och det bör framför allt involvera olika stödfunktioner i samhället som till exempel räddningstjänst, socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård.

I Jönköping arbetar räddningstjänsten med en modell för suicidprevention som inkluderar samverkan med olika aktörer. Trots att räddningstjänstpersonal har en viktig del i det suicidpreventiva arbetet och att Jönköpings suicidpreventiva arbetssätt är välkänt i Sverige, så saknas det idag forskning och kunskap om räddningstjänstens arbete med suicidprevention. Detta har Folkhälsomyndigheten uppmärksammat och har nu beviljat forskare vid Hälsohögskolan, Marie Ernsth Bravell, Karl Hedman, Joy Torgé, forskningsmedel för att belysa räddningstjänsternas insatser och arbete i samverkan med andra aktörer avseende suicidprevention. Projektet genomförs i nära samverkan med Räddningstjänsten i Jönköpings kommun och Trafikverket.

För mer information, kontakta Marie Ernsth Bravell, tfn 073 – 910 16 83.

Suicidprevention med fokus räddningstjänst - forskningsmedel beviljade

Joy Torgé, Institutet för gerontologi, Kenneth Hermansson, Räddningstjänsten Jönköping kommun, Karl Hedman, Avdelning för Socialt Arbete, Elin Isfall, Räddningstjänsten Jönköpings kommun, Marie Ernsth Bravell, Institutet för gerontologi, Josefin Strand, Räddningstjänsten Jönköping kommun och Anna-Lena Andersson, Trafikverket. På bilden saknas bitr räddningschef Göran Melin, Räddningstjänsten Jönköpings kommun.

2019-04-04