Självbehandling mot ökande lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom ökar i världen och inte minst i Kina. När Lan Wang disputerade med sin avhandling i ämnet, lyfte hon fram ett hälsocoachande självbehandlingsprogram som en viktig metod i kampen mot sjukdomen.

 

Den 13 september disputerade Lan Wang på Hälsohögskolan i Jönköping med sin avhandling ”A health coaching self-management programme for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An explorative and interventional study” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
– Självbehandling när det gäller den här sjukdomen, förkortad COPD, är vanligare i I-länder, men i utvecklingsländer är det betydligt mer sällsynt. I Kina, som min forskning utgår från, har konceptet nu för första gången blivit belyst i de allmänna riktlinjer som finns för sjukdomen, säger Lan Wang.

Avhandlingens fokus är självbehandlingsprogram som ett icke-farmakologiskt alternativ mot sjukdomen. Det bygger på att motivera och coacha patienterna till bättre val när det gäller den egna hälsan. Även om metoden har visat positiva effekter när det gäller COPD, har antalet deltagare varit få och avhoppen många. Lan Wangs mål var att utforska vilka faktorer som påverkar självbehandlingen och att testa programmet på patienter i Kina.
– Över 8 procent av landets invånare har COPD och mitt syfte är att öka användningen och förbättra kunskapen kring programmets effekter. I Kina är problemet med sjukdomen, som oftast orsakas av rökning, att de drabbade sällan känner till varför de har fått den eller hur den kan behandlas, berättar Lan Wang.

Programmet som testades visade förbättringar av lungfunktionerna, men inverkade även positivt på bland annat fysisk aktivitet och livskvalitet.
– Patienterna som ingick i testet beskrev resultatet som en stor förbättring. Men även om utfallet var bra, konstaterar ofta många patienter med låg utbildning och fattiga levnadsförhållanden att de inte förstår hälsocoachingen och att de inte har tid eller pengar. Den gruppen kommer jag fokusera ytterligare på i min fortsatta forskning på området, säger Lan Wang.

2018-09-26