Förslag på förskola och grundskola vid JU

På Högskolan för lärande och kommunikation utreds möjligheterna att starta och bedriva förskola och grundskola i lärosätets regi. Förslaget beräknas vara klart hösten 2018.

I Sverige finns inga lärosäten som äger och driver förskola, grundskola och/eller fritidshem, dock finns en hel del internationella exempel. Dessa skolor präglas av ett medvetet kvalitetstänkande där den vetenskapliga basen och den pedagogiska praktiken är i fokus.

I dessa skolor möter lärarutbildare och lärarstuderande tillsammans med eleverna skolans komplexitet, granskar den, tänker om den och utifrån detta utvecklar de sedan sina teoretiska och praktiska utgångspunkter.

Som en del i Jönköping Universitys stiftelsestyrelses strategiska satsning, beslutat i december 2017, ligger ambitionen att utreda förutsättningarna och möjligheterna att starta motsvarande utbildningsverksamhet vid Jönköping University.

Ett förslag presenteras för Jönköping Universitys ledning under hösten 2018.

2018-09-20