Var och när gör företagsledare skillnad?

Daniel Pittinos forskning tittar på människor på toppen av sitt yrkesliv och vilken effekt de har på handlingar och åtgärder inom den organisation de leder. I sin docentföreläsning den 21 maj gick han närmare in på vilka kontextuella faktorer som bidrar till detta.

Daniel Pittino

I dagens samhälle finns det höga förväntningar på företagsledare, både inom småföretag och stora globala bolag. Daniel Pittino, ny docent i företagsekonomi, är intresserad av vilken påverkan en ledares personliga och interpersonella egenskaper har på ett företags strategier och prestationer. Särskilt när dessa påverkas av en viss kontext.

– För mig är det viktigt att förstå var och när strategiska ledare högst upp i en organisation faktiskt kan göra skillnad, och tvärtom, –var och när deras handlingar och hur de kan påverka begränsas av verksamheten och dess omgivning.

Daniel Pittinos forskning har stort fokus på familjeföretag och innovativa startföretag. Intresset för företagen tog fart under examensarbetet för hans masterexamen och uppmuntrades av handledaren. Dessa typer av företag blev snabbt ett passionerat ämne för honom och han valde att fortsätta studera detta under sina doktorsstudier.

I sin senaste forskning upptäckte han att den effekt en ledare har på en organisation beror på mer än bara vilken typ av person ledaren är.

– Även om den allmänna skildringen av och hur vi ser på företagsledare fokuserar på individer, är den sociala dimensionen som involverar relationer på teamnivå och kollegial dynamik extremt viktigt för att förklara en ledares påverkan, säger Daniel Pittino.

Daniel Pittino hoppas utveckla sin forskning för att se hur strategiska ledare uppför sig och att fokusera på de neurovetenskapliga grunderna för deras kognitiva beteende.

Daniel Pittino höll sin docentföreläsning "Styrelse och strategiskt ledarskap i företagande och familjeföretag" den 21 maj på Jönköping International Business School.

2018-06-08