Jönköping University utbildar specialistläkare

Under fyra dagar, från 5 till 8 februari, samlas blivande specialistläkare i geriatrik och allmänmedicin på Hälsohögskolan vid Jönköping University för att gå en kurs på det högaktuella temat Hemsjukvård och vård av sköra äldre.

Kursen ges på uppdrag av Socialstyrelsen och vänder sig till läkare från hela landet. Den genomförs som ett samarbete mellan Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan och Geriatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Kursen tar upp både kliniska och teoretiska aspekter på vård av sköra äldre i olika vårdformer. Läkarna får diskutera rädslan inför döden, göra kommunikationsövningar och även lära sig mer om läkemedel och nutrition.

2018-02-06