Agneta Marell kandidat till rektorstjänsten vid Jönköping University

Processen för rekrytering av rektor har fortsatt under våren och nu presenteras en kandidat för valförsamlingen.

Fotograf: Elin Berge

Agneta Marell är professor i företagsekonomi vid Umeå universitet. Hon kommer senast från rollen som vicerektor med fokus på samverkan och innovation vid Umeå universitet och är vd för Umeå University Holding AB. Agneta har haft flera styrelseuppdrag i näringslivet och varit ledamot i vetenskapliga forskningsråd och stiftelser. Tidigare uppdrag är bland annat rektor för Handelshögskolan i Umeå och kommundirektör i Örnsköldsviks kommun.

Agneta Marell är väl bekant med Jönköping Universitys verksamhet eftersom hon sedan 1 maj 2016 är ledamot i stiftelsestyrelsen, utsedd av regeringen.

Valförsamlingen sammanträder fredag 12 maj. Beslut om eventuell rektorstillsättning tas av styrelsen 1 juni 2017.

2017-05-11