Nya utbildningar stärker svensk bygg- och gjuteriindustri

Tekniska högskolan vid Jönköping University fortsätter att bidra till stärkt svensk konkurrenskraft genom kompetenshöjning inom viktiga områden. Till hösten startar två nya utbildningsprogram på avancerad nivå inom bygg- respektive gjuteriområdet.

Byggindustrin går på högvarv och behöver anställa personer med avancerade kunskaper inom nya digitala verktyg för byggprocessen. Inom delar av tillverkningsindustrin behövs kunskap om det senaste inom det gjuteritekniska området för att få komponenter med högre kvalitet och minskad miljöpåverkan.

Tekniska Högskolan möter nu dessa behov med två nya program – Sustainable Building Information Management och Materials and Manufacturing.

Sveriges första påbyggnadsprogram inom byggnadsinformationsmodellering

Sustainable Building Information Management riktar sig till byggnadsingenjörer eller motsvarande. Det tvååriga programmet ger fördjupning inom det snabbt växande området byggnadsinformationsmodellering (BIM) och är helt unikt inom svensk utbildning. Rogier Jongeling på BIM Alliance Sweden, en intresseförening för BIM-branschen med närmare 200 medlemsföretag, menar att utbildningen fyller ett viktigt syfte:

– Högskoleingenjörer inom byggnadsteknik är en viktig grupp av BIM-användare. Det här programmet ger dem möjlighet att få gedigna kunskaper i BIM-strategi och samordning och ledning av BIM-projekt. Att mastern bygger på de internationella standarder som nu börjar ta form, är viktigt för att stärka branschens konkurrenskraft globalt sett.

Du hittar mer information om programmet här.

Spetsutbildning inom världsledande gjuteriteknik

Materials and Manufacturing är ett program för maskiningenjörer eller motsvarande, och ger fördjupning inom det senaste på det gjuteritekniska området. Utbildningen är utformad för att passa även yrkesverksamma och ges därför på både hel- och halvfart och till största delen på distans.

– Vi ser en stor nytta i den här typen av kompetensutveckling av vår personal. Kompetensnivån måste upp om vi ska kunna konkurrera med andra länder. Det är nödvändigt för den långsiktiga överlevnaden, menar Erik Larsson, ansvarig för verksamhetsutvecklingen på SKF Mekan AB.

En pilotversion av programmet startades redan 2015 och går sedan dess på halvfart. Två av studenterna arbetar på Bryne AB, som är ett miljöteknikföretag inom material och tillverkning. Brynes vd, Tomas Liljenfors, är mycket nöjd med utbildningen:

– För oss som ett mindre företag som utvecklar produkter är det här verkligen framtiden. Man får utmärkt teoretisk kunskap med sig, men också många nya kollegor. Och viktigast av allt, man får ett nätverk med människor man kan kontakta.

Bakom högskolans satsning på det nya programmet står bland annat Volvo, Scania och SKF samt Svenska Gjuteriföreningen och Swerea Swecast.

Du hittar mer information om utbildningen här.

2017-03-30