250 möjligheter att förändra

Det startade med ett blogginlägg 2013, och den 7-8 september väntas flera hundra personer komma till Jönköping University för att delta i konferensen 250 möjligheter som hålls för tredje gången.

I december 2013 skrev Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, ett blogginlägg om att unga väljer att flytta från mindre platser, och problematiken kring det. Inlägget blev väldigt uppmärksammat, och det visade sig vara ett ämne som både berör och engagerar.

Efter inlägget tog Sparbanksstiftelsen Alfa, och senare även Jordbruksverket, kontakt för att inleda ett samarbete tillsammans med Charlotta Mellander och hennes kollegor. De kom snabbt fram till att det saknas en plattform för kommuner som krymper, och bestämde sig för att anordna ett event för att belysa ämnet. Resultatet blev konferensen 250 möjligheter.

250 möjligheter arbetar med att blanda aktuell forskning med användbara goda exempel. Namnet 250 möjligheter syftar till att det var, och är, ungefär 250 kommuner i Sverige som tappar sina unga över tiden, och att de alla har möjlighet att arbeta med att vända den trenden.

Den första konferensen genomfördes i slutet av augusti året efter det inledande blogginlägget, och hade över 200 deltagare. Konferensen återkommer sedan dess en gång om året i september, men arbetet med den och frågorna runt omkring pågår hela tiden. Idag är det 11 samarbetspartners som på olika sätt arbetar med 250 möjligheter. De driver bland annat en blogg, som är en av de största i Sverige på sitt område.

Charlotta Mellander är en av landets främsta experter på städer, kreativitet och regional utveckling. Hennes del är, utöver att bidra med forskning kring ämnet, att vara med och sätta ihop intressant och relevant innehåll för konferensen.

– Jag försöker få till en bra balans mellan intressanta föreläsare och intressant forskning. Målet är att besökarna ska åka hem med nya idéer och tips på hur de kan arbeta vidare, säger Charlotta Mellander.

Efter tidigare års konferensen har deltagarna varit ivriga att starta arbetet med de tips och idéer de fått under konferensen, och Charlotta Mellander har sett flera goda exempel på när kommunerna implementerat kunskapen. Förra året deltog hundratals personer från över 65 olika platser i konferensen, och intresset för frågorna kring krympande kommuner verkar inte svalna. Konferensen är i princip den enda i sitt slag, och anordnas alltså för tredje året i rad den 7-8 september 2016.

250mojligheter.se

2016-07-26