Beslut om fortsättning på regionalt forskningsprogram

Region Jönköpings län ser positivt på det regionala forskningsprogrammet och har beslutat att avsätta fem miljoner kronor för en tredje omgång av programmet, som drivs i samarbete med Jönköping University. Beslutet togs av regionens nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet onsdag 27 april.

Syftet med programmet är att etablera en behovsstyrd forskning i samverkan mellan högskolan och näringslivet i regionen. I varje forskningsprojekt deltar minst ett SME (små och medelstora företag). Projekten samfinansieras av regionen, högskolan och de deltagande företagen.

– Det är ingen tvekan om att Jönköping University och regionens näringsliv kan utveckla sin samverkan och gemensamt adressera frågor som både har forsknings- och tillväxtrelevans. Det regionala forskningsprogrammet erbjuder en sådan möjlighet, säger Lars Niklasson, prorektor för Jönköping University.

Det regionala forskningsprogrammet drogs igång 2014. Sedan dess har fem olika forskningsprojekt startats upp. Två exempel är Reshoring, som syftar till att ta fram ett beslutsstöd för företag som överväger att flytta hem produktion från lågkostnadsländer, och PEOPLE, som handlar om att förebygga vävnadsskador genom bättre design av proteser och andra hjälpmedel.

Läs mer om det regionala forskningsprogrammet här:

http://ju.se/samarbeta/samarbeta-med-forskare/regionalt-forskningsprogram.html

http://www.rjl.se/Om-regionen/pressrum/nyheter/Nyheter-fran-regionen/ett-tredje-regionalt-forskningsprogram-startar/

För ytterligare information om programmet är du välkommen att kontakta Lars Niklasson Öppnas i nytt fönster., prorektor vid Jönköping University.

2016-04-29