JU satsar stort för att bidra till regionens framtida näringsliv

Stiftelsestyrelsen har beslutat att satsa ytterligare på Science Park i Region Jönköpings län fram till 2020. Upp till 30 miljoner kronor ska investeras i nya och växande företag med stark anknytning till högskolan och regionen genom Jönköping Business Development AB.

Sedan starten av Science Park har högskolan och dess studenter varit en motor i regionens innovationssystem. Genom Jönköping Business Development AB, som är en del av Science Park, ställer Jönköping University och andra privata aktörer riskkapital till förfogande för företag med med rötter och nätverk i regionen och bland högskolans studenter och forskare.

– Parterna i Science Parks nätverk håller på att skapa ett unikt innovationssystem i Region Jönköpings län med verksamhet i alla kommuner. Det ger tillgång till företagsnätverk, stöd för entreprenörsskap och innovation för våra studenter och forskare, säger rektor Anita Hansbo. Och det leder till tillväxt och nya jobb i regionen.

– Det har visat sig vara svårt att få universitetsägda holdingbolag ekonomisk bärkraftiga, men Jönköping Business Development är ett undantag och har visat goda resultat över åren. Förklaringen ligger som vi ser det i den blandade ägarbilden med privata investerare som har lång placeringshorisont och som själva och genom sina nätverk engagerar sig direkt i portföljbolagens utveckling, säger Christian Lind, ekonomidirektör vid Jönköping University.

Fakta:

Science Park är en sammanslutning av Science Park i Jönköping AB,  Science Park systemet i Jönköpings län och Jönköping Business Development AB.

Science Park drivs i samarbete mellan Jönköping University, Region Jönköpings Län, samtliga länet kommuner, företrädare för länets näringsliv och privata investerare.

sciencepark.se

development.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2015-10-02