Prestigefyllt pris till professorer vid JIBS

Två professorer vid JIBS fick the Martin Beckmann Award för bästa artikel publicerad i Papers in Regional Science under 2014.

Utmärkelsen gick till Johan Klaesson, professor i nationalekonomi vid JIBS, Johan P. Larsson, universitetslektor i nationalekonomi vid JIBS och Martin Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds Universitet.

Juryn för the Martin Beckmann Award utsåg deras artikel "The sources of the urban wage premium by worker skills: Spatial sorting or agglomeration economies?" till bästa artikel publicerad i Papers in Regional Science 2014 med motiveringen:

“The paper is an innovative piece of work in the complex field of identifying the sources of differences in wages among cities. It provides empirical evidence on which type of skills are rewarded by density, and bear on the broader question of the contexts in which agglomeration is important.”

The Martin Beckmann Award instiftades för att uppmärksamma och hedra professor Martin Beckmanns karriär, han var en internationellt erkänd forskare och ekonom med enastående meriter.

Klaesson, P. Larsson och Andersson tog emot priset vid den årliga ERSA-konferensen i slutet av augusti 2015. Årets konferens hölls i Lissabon.

– Det är mycket roligt och hedrande att få detta pris. Det är speciellt roligt eftersom det handlar om ett kvitto på den vetenskapliga kvaliteten på vårt arbete. "Papers of Regional Science" är en av de mest prestigefulla tidskrifterna inom "Regional Science" och "Spatial Economics". Att vår artikel utsetts till den bästa som publicerats under 2014 känns fantastiskt då vi har stor respekt för annat som publicerats i tidskriften under året, säger Johan Klaesson.


2015-09-04