Sverige behöver fler sjuksköterskor och pedagoger

Arbetsgivarna i Sverige rapporterar en brist på sjuksköterskor och pedagoger, enligt Arbetskraftsbarometern 2014. På Högskolan i Jönköping finns utbildningarna som matchar behoven.

Enligt arbetsgivarna är det tydlig brist på grundutbildade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, förskollärare, speciallärare, fritids­pedagoger, lärare i matematik och NO och lärare för grundskolans tidiga år. Det är även ont om yrkeserfarna arbetssökande med socionomutbildning. De kommande åren räknar arbetsgivarna också med att anställa fler arkitekter samt civil- och högskoleingenjörer i byggnadsteknik.

– På Högskolan i Jönköping bidrar vi år efter år med välutbildad arbetskraft till sektorer där behovet är stort. Högskolan har ett nära samarbete med landstinget, kommuner och näringsliv som betyder mycket för utvecklingen av våra utbildningar. Söktrycket till utbildningarna är högt, och om Högskolan i Jönköping får fler utbildningsplatser tilldelade kan vi utbilda ännu fler, säger Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping.

Arbetskraftsbarometern är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget som publiceras varje år av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Läs mer om att studera vid Högskolan i Jönköping

Läs mer om Arbetskraftsbarometern på SCB.se


2014-12-11