Småföretagen i fokus för bättre strategiarbete

12 småländska företag deltar i ett nytt forskningsprojekt med Högskolan i Jönköping och Träcentrum i Nässjö. Det handlar om att utveckla metoder för strategiskt arbete i mindre och medelstora företag.

För en företagare finns det oändligt med arbetsuppgifter men det är inte alltid lätt att prioritera. Ännu svårare är det att prioritera tillsammans med sina medarbetare. Och sedan är det ju frågan om att komma ihåg att följa upp det som vi beslutat att prioritera.

– Det nya projektet handlar om strategiarbete, det vill säga skapa långsiktig riktning. Det handlar också om att mobilisera alla anställda så att de på ett organiserat sätt kan och vill medverka till att planer genomförs. Målet är att hela företaget systematiskt jobbar mot gemensamma övergripande mål, säger Anders Melander, projektledare och docent i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan.

Små och medelstora företag står i fokus pch projektet är en del av Vinnovas satsning på forskning och utveckling inom innovativ organisering. De 12 företagen kommer fram till 2016 delta i workshops, intervjuer och arbete med specifika frågor som gäller just dem.

Projektet utgår från Hoshin Kanri som bygger på Toyotas arbetssätt för strategi. Principerna är inspirerade av lean och utgår från PDCA som på svenska står för Planera, Utföra, Följa upp och Förbättra, en problemlösningsmetod som ofta organiseras i A3-analyser, det vill säga ska rymmas på ett A3-papper. Dessutom används ”catchballing” som betyder att man jobbar systematiskt med samma metod i hela organisationen – från ledningen till golvet och upp igen. Nu är tanken att Toyotas arbetssätt skall anpassas till mindre och medelstora företag.

Deltar gör förutom företagen, forskare inom strategiarbete och produktutveckling vid Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan samt coacher från Träcentrum i Nässjö .

För mer information kontakta gärna:
Anders Melander, projektledare
Telefon: 0709-792 010

2014-04-16