Spikning av avhandling

Jakob Olsson, doktorand i maskinteknik, spikar sin doktorsavhandling på tisdag den 15 april.

Spikningen äger rum i JTHs entré klockan 09.30. Alla är välkomna att närvara vid ceremonin.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras.

Jakob Olsson disputerar torsdagen den 9 maj klockan 10 i sal E1405. Hans avhandling har titeln "Simulation of Microstructure-based Mechanical Behaviour of Cast Components".

2014-04-14