Vi satsar framåt - trots minskade statliga medel

Fler utbildningsplatser för sjuksköterskor, ingenjörer, förskollärare och design. Det vill Högskolan i Jönköping ha av regeringen för att svara upp till behovet av kompetens i regionen och det höga söktrycket till högskolans program.

I en sammanställning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kan vi läsa att Högskolan i Jönköping är ett av de lärosäten som minskat mest när det gäller antal helårsstudenter.

– Högskolan i Jönköping har ett högt och ökande söktryck, men de minskade statliga anslagen resulterar i att antalet utbildningsplatser vi kan erbjuda också minskar. För forskningen gäller samma sak, de statliga anslagen når inte fram för att tillgodose behovet av forskning för regional utveckling, säger rektor Anita Hansbo.

Att forskning som regional utvecklingskraft halkar efter i Jönköpingsregionen bekräftades nyligen i en rapport från Sveriges Ingenjörer där man kartlagt hur forskningsmedlen fördelar sig över landet.

Regeringen har i dagarna aviserat att högskolan ska byggas ut med 10 000 nya utbildningsplatser, och den 18 mars besöker högskolans ledning Utbildningsdepartementet för att prata nuläge och framtid och överlämna årets budgetunderlag.

– Vi satsar framåt och yrkar i budgetunderlaget på fler utbildningsplatser och mer pengar till forskning. Sverige har ett stort behov av sjuksköterskor, ingenjörer och förskollärare, och i samverkan med det regionala näringslivet har vi också sett vikten av att utveckla vår designinriktning för att matcha behovet från bland annat träbranschen, säger Anita Hansbo.

I budgetunderlaget för perioden 2015-2017 yrkar
Högskolan i Jönköping:

  • Att det anslag för tillfälliga platser som högskolan får för 2013-2015 permanentas från och med 2016, vilket motsvarar 20,4 miljoner kronor per år.
  • Att högskolan tilldelas ökade utbildningsanslag för förskollärarutbildning med 110 nybörjare per år.
  • Att högskolan tilldelas ökade utbildningsanslag för sjuksköterskor med 30 nybörjare per år.
  • Att högskolan tilldelas ökade utbildningsanslag för högskoleingenjörsutbildning med 60 nybörjare per år.
  • Att högskolan tilldelas utbildningsanslag för designutbildning för 10 nybörjare per år.
  • Att forskningsanslaget ökar med 15 miljoner kronor per år från 2015 för att utveckla högskolans forskning, bidra till tillväxt i den region där vi verkar och bana väg för kunskapsintensiv innovation och företagande.

För mer information kontakta:
Maria Isaksson, HR- och kommunikationschef
Telefon: 070-585 66 40
E-post: maria.isaksson@hj.se

2014-03-14