Tekniska Högskolan tar nästa steg

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) expanderar kraftigt. Som ett led i skolans satsning rekryteras nu 30 nya forskare, doktorander och lärare.

Pressmeddelande

Stora forskningsmedel, ett högt söktryck från studenter samt utveckling av ännu starkare behovsbaserad forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Skälen är många för att Tekniska Högskolan väljer att rekrytera nya medarbetare inom maskinteknik, industriell organisation och produktion, datateknik samt byggnadsteknik och belysningsvetenskap.

- Tekniska Högskolan är inne i en väldigt spännande fas och vi letar nu efter engagerade människor som vill vara en del av vår näringslivsnära utbildning och forskning. JTH fokuserar på innovation som svarar upp till företagens behov och genom att erbjuda utbildning och forskning inom detta bidrar vi till förnyelse och hållbar utveckling, säger Mats Jägstam, vd Tekniska Högskolan.

Rekryteringskampanjen är i full gång och sista ansökningsdag för majoriteten av de nya tjänsterna är 1 april. Samtliga tjänster är skapade för att tillgodose behovet av att ta nästa steg i Tekniska Högskolans visioner.

- Vi är glada över att få nya kollegor och tillsammans med dem arbeta för en ännu starkare teknisk högskola med internationell konkurrenskraft.  Vi ser fram emot en stimulerande tid och att ytterligare utveckla vår behovsnära forskning och utbildning, säger Mats Jägstam.

Läs mer om tjänsterna på www.jth.hj.se/jobb.

Mer information och kontakt:

Mats Jägstam, vd Tekniska Högskolan
Mob: 0704-33 88 68

2014-03-13