Varför röstar svenska väljare som de gör?

13 mars kl. 18.30 håller Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, en offentlig föreläsning om varför svenska val går som de går. Fri entré och öppet för alla, välkommen! Läs mer


2014-03-10