Nationell konferens om hälsosamt åldrande

Inbjudan till Swedage 2013. Tema; Leva längre - må bättre? Om hälsa, innovation och livslångt lärande.

Tid: Torsdagen den 17 oktober 9.30 – 17.30

Plats: Stora Hotellet, Jönköping

SWEDAGE är en årlig mötesplats för forskning och innovationer för och om äldre och åldrande i samhället. Vi vill fördjupa kunskapsdialogen mellan forskare och praktiker – både nationellt och internationellt. Årets konferens, som äger rum i Jönköping, lyfter fram tre temablock.

  • Aktivt åldrande i ljuset av aktuella EU-initiativ
  • Sociala innovationer för ett bättre liv
  • Äldres arbete och lärande – i nöd eller lust?

Deltagarna förväntas vara aktiva och bidra genom de gruppdiskussioner som återkommer under hela konferensen. Välkomna!

Information och anmälan finns på www.swedage.se

Program finns här Pdf, 652.6 kB. (pdf, 652.6 kB)

Arrangörer är Forte (tidigare FAS), Folkhälsoinstitutet, VINNOVA och Vårdalstiftelsen i samverkan med Hälsohögskolan i Jönköping, Nationellt centrum för livslångt lärande/Encell, Landstinget i Jönköpings län och Regionförbundet Jönköpings län.

2013-09-26