Johan Calltorp in memoriam

Professor Johan Calltorp, Stockholm, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 65 år. Han sörjs närmast av hustrun Eva samt barnen Gustav, Sofia, Erik och Per med familjer.

En humanist, vän, forskare, make, far, svärfar, farfar och morfar har lämnat alldeles för tidigt. Vid en forskningsresa i Salt Lake City avled professor Johan Calltorp den 6 september. Mitt i steget, när avtalen om forskningssamarbete var påskrivna slutade Johan sin livsgärning. Saknaden i familjekretsen, bland svenska och internationella forskare, ledare inom Hälso- och sjukvård samt en betydande vänkrets är stor.

Läkaren Johan Calltorp ägnade hela sitt liv åt studier och förbättringar av det svenska sjukvårdssystemet. Han var verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet, Huddinge/Karolinska institutet, Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare vid Högskolan Jönköping, som praktiker i rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör i västra Götaland samt som projektledare för Forum för Health Policy.

Johan var en unik nätverksbyggare nationellt och internationellt. Hans breda kompetens bidrog också till många olika expert- och styrelseuppdrag för departement, lärosäten och organisationer.

Lika imponerande var hans enträgna arbete för att stödja och hjälpa andra forskare till framgång och många vittnar om hans varliga förmåga till handledning och ständiga källa till inspiration.

Vi som hade förmånen att vara nära honom minns hans nyfikenhet och outtröttliga intresse för diskussion. Med en stark integritet kunde Johan alltid kosta på sig intresse och vilja att lyssna även på den envisaste meningsmotståndaren.

Idag strömmar reaktioner in från Sverige, Europa och USA. Bestörtning och saknad är de vanligaste uttrycken från alla de som vill visa sin respekt och vänskap. Många talar om vikten av att föra Johan Calltorps gärningar vidare.

Vi känner alla en stor saknad och våra tankar går till Johans hustru Eva, fyra barn och sju barnbarn.

Thorbjörn Larsson, vd Vårdalstiftelsen

Ewa Wigaeus Tornqvist, vd, Hälsohögskolan i Jönköping

Boel Andersson Gäre, Professor, Jönköping Academy


2013-09-24