Forskningen håller hög kvalitet och ger ökade resurser

Regeringen uppmärksammar den goda kvaliteten på forskningen vid Högskolan i Jönköping genom en stor resursökning. Det visar budgetpropositionen som presenterades av regeringen i dag.

Den kvalitetsbaserade resursfördelningen för forskning och forskarutbildning ger en ökning med 10 procent för Högskolan i Jönköping. Det är bland de bästa i landet.

– Resultatet är oerhört glädjande. Detta är tack vare utmärkta insatser av våra kunniga och kompetenta forskare, säger Anita Hansbo.

I våras fick Högskolan i Jönköping fina resultat i undersökningar och rankningar kring utbildning och söktrycket visar att högskolans utbildningar är attraktiva. Och nu är det alltså forskningens tur att premieras.

– Detta visar att vi gör helt rätt som fortsätter satsa på forskning och utbildning som är vår kärnverksamhet. Med de begränsade resurser vi har och med goda samarbeten med våra externa partners har vi lyckats nå en hög kvalitet som nu uppmärksammas av regeringen, säger Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping.

För mer information kontakta:
Lars Niklasson Prorektor med fokus på extern samverkan, forskning och innovation Telefon: 070-333 03 65

2013-09-18