Offentliga Rummet 2013

28-30 maj medverkar högskolan i Offentliga Rummet, en årlig nationell konferens om e-förvaltning för offentlig sektor som i år arrangeras i Jönköping.

Offentliga Rummet är en årligt återkommande e-förvaltningskonferens som belyser hur offentlig sektor — stat, myndigheter, landsting, regioner och kommuner i samverkan kan skapa

  • en enklare vardag för privatpersoner och företag,
  • en smartare, öppnare förvaltning som stödjer innovation, tillgänglighet och
  • högre kvalitet och effektivitet i förvaltningen.

En av föreläsarna på konferensen är Vivian Vimarlund, professor informatik vid Internationella Handelshögskolan.

Offentliga Rummet 2013

2013-05-27