Nya projekt inom digital design

Vinnova stöder två nya utvecklingsprojekt vid Campus i12 i Eksjö, där JTH är huvudman, som ska underlätta för företag i flera branscher.

Utveckling av digitala prototyper

Vinnova finansierar ett utvecklingsprojekt som drivs av Campus i12 i samarbete med Visualization Park och ledande programvaruleverantörer. Projektet ska utveckla ett utbildningsmaterial som ska underlätta för företag, yrkesverksamma och studenter att ta till sig kunskaper om hela produktutvecklingsprocessen och få bättre förståelse för hur processen kan digitaliseras och effektiviseras. Projektet tar sin utgångspunkt i begreppet och metodiken Digitala Prototyper för att introducera ny teknik och metodik.

Industridesign och produktutveckling för fordonstillverkare

Vinnova finansierar även ett FoU-projekt som syftar till att öka kunskapen om gränssnittet mellan industridesign och produktutveckling som ryms inom begreppet formbestämning. Projektet ska bidra till medverkande företag ska utveckla bättre färdigheter i att integrera design i innovationsprocessen.

Medverkande företag är medlemmar i Föreningen Tunga fordon, bland annat Volvo CE, Cargotec, Ljungby Maskin och Semcon. Projektet leds av Swedish Surface Designers Network, en branschförening inom formbestämning. Företagsmedlemmar där är bland annat Toyota Material Handling, Scania, Eriksson, Electrolux, Swerea och JTH.

Mer om Campusi12

Vid Campus i12 bedrivs högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar vid programmen Digital visualisering (för filmindustrin), Digital visualisering – Arkitektur och Design, Digital Design – Formbestämning. JTH är huvudman för samtliga teknikprogram. www.campusi12.se

Mer om Visualization Park

Visualization Park är ett kluster med fokus på tillämpning av visualiseringsteknik och drivs i nära samverkan med Campus i12. www.vispark.se

För mer information kontakta:
Joakim Falkäng, projektledare Vizualisation Park
Telefon: 0763-92 82 70

2013-01-11