Licentiatavhandling inom maskinteknik

24 januari försvarar Dag Raudberget sin licentiat-avhandling "Industrial experiences of set-based concurrent engineering".

Arbetet diskuteras under ledning av dr Lars Holmdahl. Seminariet hålls i "Gjuterisalen", E1405, med början kl 10.00.

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Mer om Dag Raudbergets forskning

Avhandlingen i DiVA

2013-01-10