JIBS på Almedalsveckan

Flera forskare från JIBS deltar i debatter och seminarier under Almedalsveckan i Visby den 3 till 10 juli.

Svensk export - så funkar den!

Måndag 4 juli 10.00 – 15.00
Arrangörer: Exportrådet, Almi, Swedfund, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit

Generaldirektörer och vd från Almi, Swedfund, SEK, EKN och Exportrådet berättar hur svenska organisationer jobbar för att bidra till det svenska exportundret. Bland annat har organisationerna haft ett djupt samarbete med JIBS som mynnat ut i kursen International Marketing, Trade and Export Management.
Läs mer

Växer kommuner socialt och ekonomiskt med folkbildning?

Måndag 4 juli 12.30 – 14.00
Arrangör: Folkbildningsrådet

Martin Andersson , docent i nationalekonomi, deltar i detta seminarium om folkbildningens samhällsekonomiska betydelse.
Läs mer

Vem bryr sig om TV? Om framtiden för vårt mäktigaste medium

Tisdag 5 juli 17.00 – 18.00
Arrangör: Film&TV-Producenterna

Maria Norbäck , doktorand i företagsekonomi, deltar i en paneldebatt som bland annat tar upp frågan om vilket ansvar kulturpolitiken har för att långsiktigt värna utvecklingen av svenskt innehåll för vårt mest inflytelserika medium.
Läs mer

Storstäder, globalisering och kunskapsbaserad ekonomi

Torsdag 7 juli 10.00-11.30
Arrangör: Socialdemokraterna

Johan Klaesson , docent i nationalekonomi, är med i ett av Almedalsveckans tyngsta arrangemang – Socialdemokraternas ekonomiska seminarium. Mellan klockan 10.20 och 10.50 talar han kring ämnet ”Vad säger forskningen om storstädernas betydelse för omställningen till kunskapsbaserad ekonomi?”
Läs mer

Mellan kunskapskapital och hjärnskatt – En skattereform för tjänstesamhället

Torsdag 7 juli 10.00 – 12.00
Arrangör: Almega

Thomas Andersson , professor i nationalekonomi och tidigare rektor för Högskolan i Jönköping, är en av de medverkande i det här seminariet om hur Sverige ska realisera sitt kunskapskapital och förbättra matchning och växelverkan mellan utbildning och näringsliv i tjänstesamhället.
Läs mer

Bilen löser livspusslet?

Fredag 8 juli 10.00 – 12.00
Arrangör: BIL Sweden och MRF

Börje Johansson , professor i nationalekonomi, deltar i seminariet om bilens användande, med utgångspunkt i bilens betydelse för arbetsmarknad, regionförstoring och välfärd.
Läs mer

2011-06-28