Nya medel till CeFEO

Forskningscentret CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) har fått pengar för nyrekrytering och ett nytt program.

Av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har CeFEO erhållit en garanti för internationell rekrytering av en ung, lovande forskare: International Researcher in Family Enterprise and Ownership. Garantin omfattar 1 365 000 (stipendiemedel) för 3 år plus rekryteringskostnader om 56 000 kr. Rekryteringen skall ske senast 1 oktober 2010.

Av samma stiftelse erhöll CeFEO 2 400 000 i stipendiemedel för programmet Understanding Ownership as a Process: Meanings, Practices and Implications in the Context of Ownership Transfers in Family Owned Businesses. I detta program ingår Leif Melin som projektansvarig samt Ethel Brundin, Annika Hall och Jenny Helin.

2010-06-04