First Business and Sustainability Policy Meeting

Internationella Handelshögskolan arrangerar tillsammans med chilenska Universidad Adolfo Ibáñez  “First Business and Sustainability Policy Meeting" den 30 augusti till 3 september i Jönköping och Stockholm.

Syftet med mötet är att skapa nya affärsmöjligheter mellan företag i Sverige och Chile och främja miljövänliga arbetssätt i allmänhet. Det kommer att hållas flera föredrag och tid kommer också att avsättas för nätverkande, så att alla deltagande företag får möjlighet att lära sig mer om varandras verksamhet och utbyta information och idéer. De två första dagarna av mötet kommer att hållas i Jönköping och de sista tre i Stockholm, och utvalda svenska och chilenska företag kommer att bjudas in.

Mötet kommer att bestå av två delar; förnyelsebara energikällor (med fokus på småskalig vattenkraft) och hållbart byggande. Sponsorer för evenemanget är Svensk-chilenska utvecklingsfonden och APEMEC (en branschorganisation för småskaliga vattenkraftverk).

EDIT: På grund av årets tidigare jordbävning i Chile har mötet blivit senarelagt till första alternativt andra veckan i april 2011 . Närmare besked kommer i slutet av september 2010.

För mer information, kontakta Magnus Taube .

2010-06-01