Nya forskningsmedel

Internationella Handelshögskolan är med och delar på 8,2 mkr från Handelns Utvecklingsråd.

Ek dr Anna Blombäck har beviljats medel för Innebörden av samhällsansvar i handeln och professor Susanne Hertz för Ökad flexibilitet i försörjningskedjor med postponement.

2009-04-23