Rektor och ledning

Rektor har det övergripande ansvaret för lärosätet och tillsätts av stiftelsens styrelse. Till stöd har rektor ett kansli och högskolans ledningsgrupp.

Rektor och rektors kansli

Agneta Marell, rektor
Mats Jägstam, prorektor
Marie Ernsth-Bravell, vicerektor forskning
Robert Gunnarsson, vicerektor utbildning
Christian Lind, ekonomidirektör
Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör
Danielle Tärnhamn, rektors sekreterare

Högskolans ledningsgrupp

För beredning av högskolegemensamma frågor och som förankring av förslag som rektor eller stiftelsestyrelsen ska fatta finns en ledningsgrupp som möts varannan vecka. I ledningsgruppen ingår koncernledningen, samtliga vd:ar för fackhögskolorna, vd:ar för Högskoleservice och Jönköping University Enterprise samt Studentkårens ordförande.

Agneta Marell, rektor
Mats Jägstam, prorektor
Marie Ernsth-Bravell, vicerektor forskning
Robert Gunnarsson, vicerektor utbildning
Christian Lind, ekonomidirektör
Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör
Dennis Larsson, vd Hälsohögskolan
Cecilia Bjursell, tf. vd Högskolan för lärande och kommunikation
Ingrid Wadskog, vd Tekniska Högskolan
Jerker Moodysson, vd Jönköping International Business School
Hanna Ståhl, tillförordnad vd Högskoleservice och vd Jönköping University Enterprise
Ordförande Jönköpings Studentkår

Sidan uppdaterad 2018-11-06

Om oss
Sidan uppdaterad 2013-04-18

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information