Rektor och ledning

Rektor har det övergripande ansvaret för lärosätet och tillsätts av stiftelsens styrelse. Till stöd har rektor ett kansli och högskolans ledningsgrupp.

Rektor och rektors kansli

Agneta Marell, rektor
Mats Jackson, prorektor
Lucia Naldi, vicerektor forskning
Robert Gunnarsson, vicerektor utbildning
Carina Hertzman, interim ekonomidirektör
Christian Lind, ekonomiexpert
Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör
Jenny Dahlkild, kanslichef rektors kansli
Nerrolyn Ramstrand, rektorsråd för internationalisering
Alexander Gissy, kommunikationsstrateg
Danielle Tärnhamn, rektors sekreterare
Niklas Sjöstrand, administratör

Högskolans ledningsgrupp

För beredning av högskolegemensamma frågor och som förankring av förslag som rektor eller stiftelsestyrelsen ska fatta finns en ledningsgrupp som möts varannan vecka. I ledningsgruppen ingår koncernledningen, samtliga vd:ar för fackhögskolorna, vd:ar för Högskoleservice och Jönköping University Enterprise samt Studentkårens ordförande.

Agneta Marell, rektor
Mats Jackson, prorektor
Lucia Naldi, vicerektor forskning
Robert Gunnarsson, vicerektor utbildning
Nerrolyn Ramstrand, rektorsråd för internationalisering
Carina Hertzman, interim ekonomidirektör
Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör
Jenny Dahlkild, kanslichef Rektors kansli
Marie Ernsth-Bravell, vd Hälsohögskolan 
Marie Öhman, vd Högskolan för lärande och kommunikation
Ingrid Wadskog, vd Tekniska Högskolan
Jerker Moodysson, vd Jönköping International Business School
Hanna Ståhl, vd Högskoleservice 
Johan Palsgård, vd Jönköping University Enterprise
Ordförande Jönköpings Studentkår

Sidan uppdaterad 2020-09-08