Oredlighetsnämnden vid Högskolan i Jönköping

Som en del i att upprätthålla en enhetlig och rättssäker hantering av ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet vid Jönköping University finns Oredlighetsnämnden.

Sidan uppdaterad 2020-06-30

Sidan uppdaterad 2013-03-07