Examensbeskrivningar

Examensbeskrivningar för examina vid Jönköping University

Utdrag ur Högskoleförordningen, Bilaga 2 - Examensordning

Eventuella preciserade examensfordringar återfinns i Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University samt i utbildningsplanen för examen som erhålls genom ett utbildningsprogram.

Sidan uppdaterad