Bestämmelser och riktlinjer för utbildning vid Jönköping University

BRJU

Fastställd av rektor (Rektorsbeslut §882, 2020) att gälla från och med 2020-06-18.

Examina vid JU

Fastställs löpande av Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF).

Sidan uppdaterad 2020-06-26

Sidan uppdaterad 2010-08-23