Nämnden för utbildning och forskarutbildning granskar och följer upp att all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University (JU) uppfyller de kvalitetskrav som JU:s interna regelverk ställer på utbildning samt de krav som svenska staten ställer för högskolans rätt att utfärda statligt reglerade examina.

Ledamöter

Pia Bülow Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Hälsohögskolan, ordförande/dekan
Pär Sjölander Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Jönköping International Business School, vice ordförande/prodekan
Mikaela Backman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., docent, Jönköping International Business School
Jörgen Gustavsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor, Tekniska högskolan

Ulrika Wänström Lindh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor, Tekniska högskolan
Joel Hedegaard Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor, Högskolan för lärande och kommunikation
Tobias Samuelsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Högskolan för lärande och kommunikation
Tillan Strand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., adjunkt, Hälsohögskolan

Johan Bäcklund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., doktorandrepresentant
Sara Hooton, studentrepresentant

Handläggare: Daniel Eriksson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekreterare: Siv Sjöström

Möten HT2021

 • 25 augusti
 • 21 september
 • 14 oktober
 • 18 november
 • 17 december

Möten VT2022

 • 26 januari
 • 21 februari
 • 16 mars
 • 6 april
 • 19 maj
 • 13 juni
 • 30 augusti

Protokoll

Protokoll från och med 2012 finns på nämndens sida på intranätet.

Förändring från 1 oktober 2008

Den 1 oktober 2008 ersattes Antagnings- och examensnämnden och Fakultetsnämnden av Nämnden för utbildning och forskarutbildning.

Protokoll från Fakultetsnämnden finns här.