Nämnden för utbildning och forskarutbildning granskar och följer upp att all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University (JU) uppfyller de kvalitetskrav som JU:s interna regelverk ställer på utbildning samt de krav som svenska staten ställer för högskolans rätt att utfärda statligt reglerade examina.

Ledamöter

Pia Bülowlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Hälsohögskolan, ordförande/dekan
Pär Sjölanderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Jönköping International Business School, vice ordförande/prodekan
Mikaela Backmanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, docent, Jönköping International Business School
Jörgen Gustavssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Tekniska högskolan

Ulrika Wänström Lindhlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Tekniska högskolan
Joel Hedegaardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Högskolan för lärande och kommunikation
Tobias Samuelssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Högskolan för lärande och kommunikation
Tillan Strandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, adjunkt, Hälsohögskolan

Johan Bäcklundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, doktorandrepresentant
Sara Hooton, studentrepresentant

Handläggare: Daniel Erikssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sekreterare: Ann Olofsson

Möten HT2021

  • 25 augusti
  • 21 september
  • 14 oktober
  • 18 november
  • 17 december

Protokoll

Protokoll från och med 2012 finns på nämndens sida på intranätet.

Förändring från 1 oktober 2008

Den 1 oktober 2008 ersattes Antagnings- och examensnämnden och Fakultetsnämnden av Nämnden för utbildning och forskarutbildning.

Protokoll från Fakultetsnämnden finns här.