Fakta

Högskolan i siffror verksamhetsåret 2016

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Omsättning: 649 mnkr
7 503 helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning)
varav 60 procent kvinnor.
10 903 registrerade studenter.
2 419 avlagda examina.

Forskning

Omsättning: 243 mnkr
48 professorer (årsarb.)
204 aktiva doktorander varav 60 procent kvinnor 
16 doktorsexamina

Internationalisering

1 264 inresande studenter från 60 länder
varav 635 är utbytesstudenter
och 629 är internationella programstudenter,
varav 332 är avgiftsbetalande studenter.
424 utresande studenter.
Cirka 350 partneruniversitet över hela världen.

Samverkan

800 fadderföretag och 1 000 partnerskolor
Omsättning, uppdragsutbildning: 71 mnkr
237 helårsstudenter inom uppdragsutbildning

Personal

706 årsarbeten (55 procent kvinnor)
379 lärarårsarbeten (52 procent kvinnor),
varav 228 fullgjorda av lärare med forskarutbildning (49 procent kvinnor)
varav 48 fullgjorda av professorer (29 procent kvinnor).

Ekonomi

892 mnkr i intäkter för koncernen (exklusive kapitalförvaltning) varav 609 mnkr i statligt anslag till stiftelsen.

Sidan uppdaterad 2017-03-17

Om oss
Sidan uppdaterad 2015-08-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information