Den akademiska kören Jönköping University Vocal Ensemble, är en blandad kör med studenter och personal från hela JU. Kören vänder sig främst till sångare med körvana.

Kören framträder på olika evenemang inom JU, så som Akademisk högtid, Vårfirandet, Lucia, samt avslutningar och diplomeringshögtider. Utöver detta ger kören konserter såväl inom JU som externt.

Vårfirandet 30 april 2021

Höstkonsert 20 oktober 2020

Vårfirandet 30 april 2020

Lucia 2019

Kören hade två framträdanden på JU luciadagsmorgonen samt en luciakonsert i Sofiakyrkan.

Man i svart skjorta som sjunger

Dan Boberg

Bli medlem i kören

Inför nya projekt och ny termin söker vi hela tiden nya medlemmar. Är du sångssugen och har körerfarenhet så är du välkommen att kontakta körens dirigent Dan Boberg för provsjungning, telefonnummer 0708-34 33 35 eller e-post boberg.dan@gmail.com