Samarbeta med studenter

Samarbeta med våra studenter på JIBS kan bidra till utveckling och nytänkande för såväl Er som Ert företag, organisation eller myndighet samtidigt som studenternas kunskaper ges verklig förankring.

Kontakt:

Emil Karlsson, JIBS Externa relationer

+46 36-10 1304

emil.karlsson@ju.se

Inom ramen för JIBS utbildningar ges flera olika möjligheter att samverka med och dra nytta av JIBS studenter och deras specifika kunskaper. Vare sig det gäller mindre eller större uppdrag går det ofta att hitta ett format på uppdraget som passar in i de möjligheter som erbjuds.

Internship by JIBS

Vill Ni också ta del av nytänkande och utveckling? Ni som företag kan erbjuda JIBS studenter en kvalificerad praktik hos Er helt utan kostnad.

JIBS studenter kommer från 60 olika länder vilket innebär en möjlighet för den som behöver en specifik geografisk kompetens, t ex vid en etablering eller marknadssatsning utomlands. Alla studenter på JIBS gör sina studier på engelska och ser därför inga hinder att jobba i bolag där engelska är koncernspråk. Vi satsar hårt med att hjälpa våra studenter att komma ut på Internship för att skapa bra kontakter med framtida arbetsgivare i regionen för att vi helt enkelt vill behålla kompetensen i Sverige efter att studierna är klara.

Genom att erbjuda en eller två studenter ett internship kan Ni få hjälp med ett större projekt. Längden på ett internship brukar ligga på ca 10 veckors heltid men varierar en aning beroende på program.

Studenten sitter oftast ute på Ert företag och jobbar med ert projekt.

Innehållet i ett Internship bestäms i samråd mellan företag/organisation, kursansvarig och studenten och ska vara inom ramen för studentens programval.

Exempel på vad man kan göra under ett Internship kan vara att utvärdera särskilda aspekter av verksamheten (hållbarhetsstrategier, kundrelationer, internationell logistik och flöden, affärssystem), genomföra analyser (ex. omvärlds- och/eller branschanalys), bistå i förnyelsearbeten (produktframtagning, organisatoriska utredningar, kommunikationssatsningar online) eller överblicka potentialen i särskilda internationaliseringsaspekter (undersöka potential i en viss marknad, ta fram handlingsplaner för etablering), eller andra projekt som Ni som företag identifierar.

Kontakta oss för att diskutera Era möjligheter!

Sidan uppdaterad 2020-07-01