Strategy Group

JIBS ledningsgrupp stöttas av en större strategigrupp , som stöder vd i arbetet med att förverkliga JIBS strategi genom att föreslå initiativ och processer och se till att dessa följs, samt utföra kvalitets- och förbättringsutvärderingar.

I strategigruppen ingår medlemmarna i ledningsgruppen, samt Director of PhD Candidates, Director of Accreditation and Quality, alla Head of Disciplines, två representanter för forskningscentren och två företrädare för programansvariga och ordföranden för JIBS Student Association (JSA). Strategigruppens viktigaste verksamhet inkluderar:

  • Informera vd om frågor som upplevs som viktiga av medarbetarna
  • Rapportera viktig information tillbaka till medarbetarna
  • Deltaga i den årliga översynen av strategiska prioriteringar
  • Agera som rådgivare åt vd vid arbetet med den årliga handlingsplanen
  • Agera som rådgivare åt vd vid budgetarbete

Sidan uppdaterad 2020-07-01