Ledning

Verksamheten leds av ett Leadership Team som består av vd, tre chefer med ansvar för kärnprocesserna: Associate Dean of Research (forskningsansvarig), Associate Dean of Education (utbildningsansvarig), Associate Dean of Faculty (fakultetsansvarig) samt Operations Manager.

VD och akademisk ledare

Jerker Moodyssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

JIBS vd är också fackhögskolans akademiska ledare, och medlem i Jönköping Universitys ledningsgruppen. Vd:n är ansvarig för fackhögskolans strategi och implementeringen av den, samt för fackhögskolans relationer till det lokala samhället och näringslivet.


Associate Dean of Research

Daniel Pittinolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarar för forskning och utbildning på forskarnivå och har följande ansvarsområden:

 • Genomföra JIBS strategiska prioriteringar inom forskning och utbildning på forskarnivå och främja ny forskning bland lärare.
 • Underhålla och förbättra kvalitet och effektivitet i JIBS forskning och doktorandprogram. Detta inkluderar utvärdering av pågående och nya verksamheter.
 • Utveckla budget för forskning och utbildning på forskarnivå, inklusive fördelning av interna bidrag.
 • Utveckling av läroplan för forskarutbildning.
 • Samordna verksamheten vid JIBS forskningscentra med andra forskningsaktiviteter och projekt.

Associate Dean of Education

Naveed Akhterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarar för läroplaner för utbildningsprogram på kandidat- och masternivå, inklusive:

 • Genomföra JIBS strategiska prioriteringar inom utbildning och främja nya utbildningsinitiativ.
 • Fördela resurser för kurser.
 • Budgetansvar för utbildningsverksamhet.

Associate Deans of Faculty

Kajsa Haag

Lina Bjerke

Anette Johansson

Anette Johanssonöppnas i nytt fönster
Lina Bjerkelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kajsa Haaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övervakar personalfrågor för fakulteten, inklusive scheman, ledigheter, årliga utvärderingar, semester, utbildning och utveckling och andra administrativa frågor. Ansvaret omfattar:

 • Personalansvar för lärare (för professorer delas ansvaret med akademisk ledare.)
 • Personalansvar för doktorander (i nära samarbete med chefen för doktorander)
 • Implementera JIBS strategiska prioriteringar och främja nya initiativ bland fakultetskollegor
 • Stödja formell kompetensutveckling av lärare
 • Fördela resurser som rör fakultetens verksamhet utanför forskning och utbildning

Associate Dean Strategic Initiatives

Anna Blombäcklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anna Blombäck

Jobbar nära med ledningsgruppen för att säkerhetsställa att JIBS verksamhet utvecklas i linje med dess uppdrag och långsiktiga mål. Ansvaret inkluderar:

 • Stödja vd i utveckling och implementering av JIBS uppdrag och strategi
 • Övervaka utvecklingen mot säkerställda objektiva mål och en årlig handlingsplan
 • Ansvara för utvecklingen och implementeringen av strategiska initiativ
 • Övergripande ansvar för UKÅ-, AACSB- och EFMD-ackrediteringsprocesser och satsningar

Operations Manager

Ann Stigestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarar för JIBS operativa personal och samordning av JIBS verksamhet med Högskoleservice som hanterar många universitetsövergripande verksamheter, tex: HR, ekonomi, drift och marknadsföring. Ansvarsområdena för Operations Manager inkluderar:

 • Stödja akademiskeledaren i åtgärdsplanering och uppföljning, inklusive samordning med Jönköping Universitys strategi.
 • Stödja akademiske ledaren i samverkan med de fackliga
  organisationerna, säkerhetskontor, arbetsmiljökommitté och rektors kansli.
 • Säkerställa effektiva och ändamålsenligt utförda prestationer
  från Högskoleservice.
 • Säkerställa att JIBS efterlever och samarbetar med Jönköping Universitys administrativa regler och riktlinjer.
 • Personalansvar för JIBS operativa personal (samordnare och administratörer).

Sidan uppdaterad 2020-08-11