Forskningscenter och institut

JIBS bedriver en del av sin forskning genom center och institut. Sedan starten 1994 har vi etablerat ett antal forskningsmiljöer, de flesta med en stark internationell anknytning. Våra center och institut engagerar forskare från Internationella Handelshögskolans olika discipliner men också externa samarbetspartners.

Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO)

CeFEO är det första forsknings- och utbildningscentret i sitt slag i norra Europa och bedriver forskning om familjeföretagande, entreprenörskap och näringslivsförnyelse.

Läs mer på vår engelska webbplats »

Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE)

Centrets målsättning är att organisera, stödja och genomföra innovativ och högkvalitativ grundforskning såväl som samhällsrelevant forskning inom entreprenörskap och regionalekonomi. CEnSE har också som sitt uppdrag att vara en resurs och en kunskapsbank för företag, organisationer och regeringar internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Läs mer på vår engelska webbplats »

Media, Management and Transformation Centre (MMT Centre)

MMTC fokuserar på frågor som rör förändringar i mediemarknadens strukturer samt omvandling och omstrukturering av mediebranschen. Andra ämnen är uppluckringen av de gränser som traditionellt skiljer mediernas verksamhet åt och strategiska problem för medieföretag.

Läs mer på vår engelska webbplats »

Sidan uppdaterad 2020-07-01