Forskarutbildning

Doktorandprogrammen vid JIBS är alla internationella med engelska som huvudspråk. Här finns doktorander och forskare  från världens alla hörn, från Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien, Australien och från olika delar av Europa.

JIBS bedriver forskning och utbildar doktorander inom fyra olika ämnesområden: företagsekonomi, nationalekonomi, informatik och statistik.

Sedan doktorandprogrammen startade 1995 har 99 doktorander disputerat vid JIBS. Internationella Handelshögskolan är Sveriges mest internationella handelshögskola. Mer än 85% av våra studenter tillbringar minst en termin utomlands och vi tar emot motsvarande mängd internationella studenter. Våra doktorander uppmuntras också att tillbringa tid vid utländska universitet och vi har en ständig ström av internationella gästforskare och doktorander som besöker oss under kortare eller längre perioder. Våra forskare och doktorander uppmuntras även att delta i internationella konferenser och kongresser för att få inspiration samt sprida kunskap om forskningen vi bedriver vid JIBS.

Mer information om doktorandprogrammen vid JIBS »

Sidan uppdaterad 2020-07-01