Annonser

Universitetsadjunkt i psykologi

Till Avdelningen för Kommunikation och beteendevetenskaper (KOB) vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) söker vi en universitetsa... Läs mer

Internationell samordnare till Jönköping University

Internationella kontorets uppdrag är att tillhandahålla stöd och service relaterat till lärosätets viktiga arbete kring internationalisering... Läs mer

Universitetsadjunkt i litteraturvetenskap

Till Avdelningen för Språk, estetiska ämnen och litteratur (SEL) vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) söker vi en universitetsa... Läs mer

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk

Till Avdelningen för Språk, estetiska ämnen och litteratur (SEL) vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) söker vi en universitetsa... Läs mer

Universitetsadjunkt i engelska

Till Avdelningen för Språk, estetiska ämnen och litteratur (SEL) vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) söker vi en universitetsa... Läs mer

Text

Sidan uppdaterad