Annonser

Full Professor in Psychology

The Institute of Gerontology (IFG) perform research and education about old age and aging at School of Health and Welfare, Jönköping Univers... Läs mer

Registrator

Högskoleservice är en del av Jönköping University. Med vår stora bredd tillhandahåller vi väsentligen all stödverksamhet. Förutom Högskolebi... Läs mer

Forskningskoordinator

Som forskningskoordinator tillhör du organisatoriskt Hälsohögskolans vd-kansli. Vd har tillsammans med medarbetare på vd-kansli en övergripa... Läs mer

IT- och informationssäkerhetssamordnare

Jönköping University är en stor, positiv och levande arbetsplats. Nya förväntansfulla studenter ansluter vår och höst och Campus fylls med l... Läs mer

Forskarutbildningskoordinator

Hälsohögskolan, som är en fackhögskola inom Jönköping University, har rätt att utfärda forskarexamen inom humanistiskt samhällsvetenskapligt... Läs mer

Projektekonom - visstidsanställning

Ekonomiavdelningen vid Jönköping University utgör ett ledningsstöd till våra skolor och ansvarar för ekonomisk styrning, planering, redovisn... Läs mer

Systemutvecklare

IT-service vid Jönköping University är en avdelning inom Högskoleservice med ansvar för informationssäkerhet, drift, support, underhåll och ... Läs mer

Bibliotekarie med fokus på stöd vid litteraturöversikter

Jönköping University (JU) är ett modernt lärosäte som kännetecknas av en internationell profil, entreprenörsanda och nära samarbete med det ... Läs mer

Bitr. lektor med fokus på ledarskap, ledarskaps- och verksamhetsutveckling

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA) är en centrumbildning vid Jönköping University och lokaliserad till Hälsohö... Läs mer

Universitetsadjunkt/lektor inom radiografi

På avdelningen för naturvetenskap och biomedicin (ANB) finns fyra olika utbildningsprogram: röntgensjuksköterskeprogrammet, tandhygienistpro... Läs mer

Universitetslektor i specialpedagogik: barn, delaktighet, lärande och hälsa

Högskolan för lärande och kommunikation är en del av Jönköping University och utbildar på grund-, avancerad och forskarnivå inom en rad olik... Läs mer