God kunskap gör stor skillnad – för din framtid och för de personer som du kommer att möta. Vi erbjuder lärarutbildningar och program inom kommunikation, globala studier och HR. I en kreativ och inspirerande miljö ger vi dig verktyg för att kunna arbeta för ett hållbart samhälle och göra verklig skillnad.

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder program på grund- och avancerad nivå. I alla program ingår minst 5 veckors verksamhetsförlagd utbildning. Våra utbildningar innehåller både teoretiska och praktiska moment och står på en vetenskaplig grund. Studenter får tidigt ta del av pågående forskning. Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder en kreativ studiemiljö med många mötesplatser och en nära kontakt mellan lärare och studenter.

Utbildningsprogram

Program på grundnivå

Se alla program på grundnivå

Masterprogram

Se alla masterprogram

Fristående kurser

Om du vill kombinera arbete med studier, eller själv komponera din examen utan att läsa ett program, har vi ett stort utbud av fristående kurser. Fördelen med att läsa fristående kurser är att du kommer åt precis den kunskap som du vill ha. Du kanske behöver komplettera tidigare utbildning med en kurs med koppling till ditt arbete, eller också vill du helt enkelt läsa en kurs för din egen bildnings skull? Kanske har du aldrig tidigare studerat på högskola och är nyfiken på vad det innebär? För dig som vill spetsa din kompetens finns möjligheten att läsa fristående kurser på avancerad nivå. Du har stor möjlighet att skapa din egen profil på utbildningen så länge examenskraven uppnås. Här presenteras några av våra fristående kurser av kursansvariga.

Forskarskola

Högskolan för lärande och kommunikation bedriver forskarutbildning inom lärande och kommunikation.

Fortbildning och kompetensutveckling

Uppdragsverksamheten innefattar fortbildning och kompetensutveckling för personal inom förskola, skola, offentlig förvaltning och näringsliv.

Verksamhetsförlagt utbildning

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får studenterna kontakt med sitt framtida yrkesområde. VFU om minst 5 veckor ingår i alla utbildningsprogram.