Avdelningar

Forskande och undervisande personal vid Högskolan för lärande och kommunikation tillhör en av tre avdelningar. Därutöver finns också avdelningen för kompetensutveckling.

Forskare och undervisande personal tillhör någon av Högskolan för lärande och kommunikations tre avdelningar. Varje avdelning har en avdelningschef som har personalansvar och verksamhetsansvar för sin avdelning. Avdelningschefen ansvarar bland annat för arbetsfördelning, avdelningsmöten och driftsbudget.

Avdelning för Pedagogik och psykologi
Områden: Förskola, fritidshem, specialpedagogik, estetiska ämnen, idrott, pedagogik och didaktik.
Avdelningschef: Eva-Lotta Palmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avdelning för Ämnesdidaktik och globala studier
Områden: Didaktik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, matematik, sociologi, globala studier, läs och skriv och språk.
Avdelningschef: Bo Magnusson

Avdelning för Språk och kommunikation
Områden: Medie- och kommunikationsvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och engelska.
Avdelningschef: Fredrik Ebeforslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avdelningen för kompetensutveckling säljer kompetens­utveckling för yrkesverksamma, både genom färdiga kurser och skräddarsydda utbildningar.
Avdelningschef: Berit Tornell

Sidan uppdaterad 2020-04-14