Forskarutbildning

Högskolan för lärande och kommunikation bedriver sedan 2003 forskarutbildning inom lärande och kommunikation.

Jönköping University har rätt att ge doktors- och licentiatexamen inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap.

Forskarutbildning karaktäriseras av fördjupande studier som ger doktoranden insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt utvecklar doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare. I dag finns cirka 30 doktorander vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Läs mer om forskarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation »

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet samarbetar kring forskarskolan i Learning study, som finansieras inom ramen för regeringens satsning på att forskarutbilda lärare.

Läs mer om forskarskolan i Learning study »

Sidan uppdaterad