Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB

ANB bedriver utbildning och forskning med anknytning till de naturvetenskapliga delarna inom hälso- och sjukvård.

Utbildning

Utbildningsverksamheten omfattar: 

Forskning

Forskningen vid ANB bedrivs i nära kontakt med den kliniska verksamheten samt i samverkan med nationella och internationella universitet. Forskningen bedrivs inom följande områden/projekt; immunologi, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi och radiologi.

ANB bedriver forskning inom följande av Hälsohögskolans forskningsmiljöer:
ARN-J (Aging Research Network - Jönköping) 

Mer om Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Sidan uppdaterad 2020-04-14