AFR - Kontakt och personal

Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, AFR, Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036 - 10 12 68
Fax: 036 - 10 11 80

Avdelningschef
Eva-Marie Sundkvist

Biträdande avdelningschef
David Rusaw

Ortopedingenjörsprogrammet (Prosthetics & Orthotics)


Programansvariga

Sara Kallin & Jessica Crafoord

Utbildningsadministratör

Annika Karlsson

Ämnesföreträdare ortopedteknik

Nerrolyn RamstrandArbetsterapeutprogrammet


Programansvarig

Eva Edström

Utbildningsadministratör

Annika Karlsson

Ämnesföreträdare arbetsterapi

Anita BjörklundArbetsterapi avancerad nivå


Programansvarig

Sofi Fristedt

Caroline Fischlöppnas i nytt fönster

Utbildningsadministratör

Annika Karlsson

MASTech


Programansvarig

Louise Bæk Larsen

Avdelningen för rehabilitering

Petra Wagman

Simon Ramstrand

Inger Ahlstrand

Louise Bæk Larsen

Rickard Bergman

Jessica Crafoord

Eva Edström

Caroline Fischl

Sofi Fristedt

Dido Green

Inger Jansson

Ann Johansson

Therese Jonsson

Sara Kallin

Hanna Knall McShane

Frida Lygnegård

Anne-Le Morville

Margit Neher

Nerrolyn Ramstrand

David Rusaw

Maria Segerström

Sigrid Simonsson

Eva-Marie Sundkvist

Fredrik Thidell

Niklas Toth

Carolyn Unsworth

  • Professor

Wallescka Östlund

Sidan uppdaterad 2020-06-25