Hälsohögskolan är en internationell mötesplats med möjligheter att få fördjupade insikter om hälsa, vård och socialt arbete genom kulturella jämförelser och influenser.

Internationaliseringsarbetet vid Hälsohögskolan sker inom samtliga utbildningsnivåer och i forskning. Verksamheten omfattar studentutbyten, lärarutbyten, kurser, uppdragsutbildning och forskningsprojekt.

60 partneruniversitet runt om i världen

Våra internationella samarbeten grundas på ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och resurser inom fackhögskolans profilområden. Student- och lärarutbyten sker med cirka 60 partneruniversitet. Detta innebär inte bara ökade kunskaper för utresande studenter och lärare; internationalisering sker också på hemmaplan. Våra studenter möter utbytesstudenter och får utblickar via inresande gästforskare och lärare som bidrar med sin kompetens. Vi samarbetar med olika partneruniversitet vad gäller forskningen. Vi har också idag doktorander från andra länder och antalet utländska doktorander kommer att öka med de nya samarbeten som etableras. Det sker en stark utveckling av motsvarande utbildningar i många länder. Hälsohögskolan en attraktiv samarbetspartner och en förebild.

Se hela listan med partneruniversitet.

Hälsohögskolans Internationella Råd

Hälsohögskolans internationella råd

Kontakt HIR

Ordförande: Ann Johansson

International Relations Manager: Lucie Weissova

Hälsohögskolans internationella råd (HIR) arbetar på uppdrag av Hälsohögskolans ledning med frågor och policy som rör internationella student- och lärarutbyten samt internationellt forskningssamarbete.

Läs mer om HIR och deras arbete här. Öppnas i nytt fönster.

Följ studenterna

Instagramkontot @HHJStudentsAbroad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se hur livet på något av våra partneruniversitet kan se ut.

Kom i kontakt med oss