Forskningsetiska kommitténs uppgifter är att:

  • ge rådgivande forskningsetiska yttranden om studier som inte omfattas av etikprövningslagen
  • bistå forskare med rådgivning inför ansökan till Etikprövningsmyndigheten
  • i övrigt bidra till att sprida kunskaper i forskningsetik.

Kommittén tar emot ansökningar från Hälsohögskolan och från de medverkande forskningsenheterna

Skicka in ett ärende till Forskningsetiska kommittén

Kommitténs sammanträden 2021

  • 19 januari - ärende senast 8 januari
  • 16 februari - ärende senast 5 februari
  • 16 mars - ärende senast 5 mars
  • 13 april - ärende senast 1 april
  • 25 maj – ärende senast 14 maj