Ny i Sverige

Ett samverkansprojekt mellan Jönköping University, Arbetsförmedlingen samt Vuxenutbildning i Jönköpings kommun har avslutats.

Pilotprojektet har i huvudsak haft två syften:

 • Att visa på en tydlig ingång till studievägledning på högskolan för utrikes födda akademiker.
 • Utveckla metoder och praxis för att synliggöra utrikes födda akademikers kompetenser mot en svensk arbetsmarknad eller mot vidare studier för att korta vägen till en svensk arbetsmarknad.

Pilotprojektet vid Jönköping University pågick under 1 år.

Motsvarande samverkansprojekt har pågått från år 2016 och pågår fortfarande vid olika lärosäten i Sverige som Lund, Malmö, Kristianstad och Högskolan Väst.

Projekten benämns som Nyanlända akademiker (NYAK) eller Ny i Sverige. Finansiering av projektet kommer i huvudsak från arbetsförmedlingen.

Målgrupp

Den primära målgruppen är utrikes födda akademiker med en avslutad eller oavslutad akademisk utbildning. Även personer som har en utländsk avslutad gymnasieutbildning är inom ramen för projektet.

Mål

Målet är att korta tiden för sökande att komma ut i arbete genom att:

 • Informera om utbildningsystemet i Sverige för vuxna på olika nivåer.
 • Informera om utbildningsutbudet för vuxna och kompetensbehov på nuvarande och framtida arbetsmarknad. Utifrån detta skall sökande kunna få stöd ta välavvägda beslut, som kan innebära karriärbyten.
 • Kartlägga kompetenser och vägleda sökande med avslutad akademisk utbildning så att den sökande kan se vilka möjligheter som finns för kompletterande studier och framtida arbetsmarknad.
 • Informera om validering och dess möjligheter att tillgodoräkna sig tidigare lärande för att på så sätt korta sin utbildningstid.
 • Informera om olika kompletteringsutbildningar samt de speciella förutsättningar och särskilda villkor gällande reglerade akademiska yrkesutbildningar.
 • Informera om olika sätt att påbörja och bedriva akademiska studier.
 • Vidareutveckla metoder för samarbete och kompetensutvecklingsinsatser mellan parter i projektet.
 • Vidareutveckla metoder för JU som lärosäte att möta denna målgrupp.

Projektets utformning

Modellen bygger på ett nära samarbete mellan AF, Jönköpings kommun och JU. Uppsökande verksamhet kommer att vara aktuellt, där målgruppen finns, för att nå ut med information om möjligheterna till studie-och karriärvägledning på JU. Under hösten 2019 utvidgas upptagningsområdet att gälla hela Jönköpings län. Projektet består i huvudsak av tre delar.

 1. Allmän gruppinformation
 2. Särskilt riktad gruppinformation om olika yrkesområden (ex. Läraryrket och korta lärarutbildningar)
 3. Individuella kartläggningssamtal

Avslutning

Projektet pågick under ett år och avslutades 31 december 2019.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om projektet Ny i Sverige.

E-post: studievagledning@ju.se

Sidan uppdaterad 2020-06-02

Sidan uppdaterad 2020-01-09