Hemanvändning

Högskolans licensavtal ger rätt att installera en del programvaror på en privat dator.

Rätten gäller ENDAST för arbetsrelaterade ändamål och under den tid man är student eller anställd vid högskolan. Installationsmedia kan köpas hos IT Helpdesk, utom för Office (laddas ner via portal.office.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Se även möjlighet till nedladdning via Microsoft Azure for Students (tidigare Imgine/Dreamspark) längst ner på sidan).

Microsoft Office

Både student och personal

Du kan installera Office på upp till 5 PC- eller Mac-datorer (ladda ner via portal.office.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) samt 5 surfplattor och 5 smartphones (ladda ner via App Store, Google Play eller Windows Store / Windows Phone Store).

PC

Student

Adobe Creative CloudPDF
Affinity
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ArcGISPDF
Autodesk (Revit, AutoCad mm) Mer information på Autodesks webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bidcon, Powerproject och Plancon (inloggning med JU-konto krävs)
CES Edupacklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EndNote (endast master-/magisterstudenter och doktorander)*
EviewsPDF
MATLABPDF
Nvivo*
StavaRex (rättstavning på svenska)*
SpellRight (rättstavning på engelska) *
SOLIDWORKS*
SPSS*
TorTalk (talsyntes)*
ViTal (talsyntes)*
* kontakta IT-helpdesk för tillgång

Personal

Affinitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ArcGISPDF
CES Edupacklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EndNote*
EviewsPDF
MATLABPDF
MS Windows 10 education
Nvivo*
SPSS (studentlicens kan endast beställas av personal)*
TorTalk (talsyntes)*
ViTal (talsyntes)*
* kontakta IT-helpdesk för tillgång

Mac

Student

Affinitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EviewsPDF
MATLABPDF

Nvivo*
SPSS*
TorTalk (talsyntes)*
* kontakta IT-helpdesk för tillgång

Personal

Affinitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EviewsPDF
MATLABPDF

Nvivo*
EndNote ladda ner här
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SPSS*
TorTalk (talsyntes)*
* kontakta IT-helpdesk för tillgång

Microsoft Azure for Students (tidigare Imagine/Dreamspark)

Azure for Students är en tjänst ger studenter och anställda kostnadsfri tillgång till en testmiljö av tillgängliga ”molnbaserade” tjänster som erbjuds via Microsoft Azure. Testmiljön är åtkomlig i 1 år och innehåller 100 USD i s.k. gratis credits.

Via Azure for Students får man även tillgång till nedladdning ett antal av Microsofts programvaror för installation på hemdator/labbdator (dock ej MS Office, vilket kan laddas ner via portal.office.com).

Användning av Azure-tjänster och nedladdning av programvaror är tillgänglig för den som aktivt studerar och för personal med en pågående anställning. Studenter som inte längre är aktiva men har laddat ner och installerat en programvara via tjänsten har rätt att fortsätta att använda denna så längre villkoren efterlevs.

Ändamål

  • För utveckling, support, utbildningsändamål i samband med kurser/laborationer
  • Icke-kommersiell forskning
  • För att designa, utveckla, testa och demonstrera programvaror i ovanstående syfte; studenter/personal har även rätt att skapa en extra kopia av programvaran på sin egen dator / enhet i backup-syfte och förutsatt att villkoren ovan efterlevs.

Villkoren som presenteras vid utcheckning/nedladdning är utformade för studenter men accepteras även för personal.

Mer information kring villkoren

Innan du kan början använda tjänsten måste du aktivera tjänsten via länken nedan :

1) AKTIVERA AZURE FOR STUDENTS (1år/100USD)

https://azure.microsoft.com/en-us/free/students/

När man fyllt i anvisningarna och loggat in med sitt JU-konto skapas en subscription som heter "Azure for Student" som kopplas till JU-kontot. Denna prenumeration är laddad med 100 USD och giltig i 1år. Erbjudandet gäller endast en gång per användare och kan inte förnyas. Vill man fortsätta använda Azure efter att tiden/credits tagit slut måste man koppla ett kreditkort och betala för fortsatt förbrukning.

2) GÅ TILL AZURE PORTALEN FÖR ATT BÖRJA ANVÄNDA TJÄNSTERNA

STARTSIDA

https://portal.azure.com

NEDLADDNING AV PROGRAMVAROR (fd Imagine/Dreamspark)

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/software

SE KVARVARANDE CREDITS OCH ANVÄNDNING

https://www.microsoftazuresponsorships.com/


Sidan uppdaterad 2020-09-30