Kalenderkopplad telefonhänvisning och röstbrevlåda

Vad är kalenderkopplad hänvisning och vilka inställningar kan jag göra för röstmeddelanden?

I samband med att det nya telefoniavtalet började gälla, 24/11 2022, infördes en automatisk kalenderkoppling för hänvisning av JU-telefoner. Den innebär att din telefon automatiskt lämnar ett hänvisningsmeddelande när du har bokningar i din kalender. Det som hänvisas är endast ditt 036-nummer. Det går alltid att komma fram på ditt mobilnummer trots hänvisning.

Kalenderkopplad hänvisning

Poster i din kalender av typerna Upptagen/Busy och Utanför kontoret/ Out of Office kommer automatiskt att sätta en passande hänvisningskod. Systemet läser av ämnesraden i bokningen och om något av orden Upptagen/Busy, Lunch, Möte/Meeting, Gått för dagen/Out of Office, Semester/Vacation, Sjuk/On sick leave eller Föreläsning/Lecture finns där blir det motsvarande hänvisning. Hänvisningskod VAB läses upp som Upptagen. Hittar systemet inget passande ord väljs Upptagen.

Poster i kalendern av typerna Preliminär/Tentative, Ledig/Free och Arbetar på annan plats/Working elsewhere påverkar inte din telefonanknytning. Samma sak gäller för poster som markeras som Privat/Private.

Om du vill inaktivera kalenderkopplingen lägger du ett ärende till IT Helpdesk.

Tele2Växel – app och webbsida

Med den nya telefonilösningen fick vi också tillgång till Tele2Växel – det finns både som en app på telefonen och som en webbportal. Via appen i telefonen kan du hänvisa din telefon både för tillfället och planerade enstaka eller återkommande hänvisningar, se samtalshistorik inklusive missade samtal samt lyssna av röstmeddelanden. Det mesta hanteras via menyn till väsnter i appen. På webbsidan kan du hänvisa din telefon samt göra inställningar för till exempel röstmeddelanden och hur missade samtal ska aviseras. Adressen till webbsidan är tele2vaxel.se.

Röstmeddelanden

Du kan göra flera olika inställningar för hur röstmeddelanden hanteras, bland annat hur du vill bli aviserad om ett nytt meddelande, om ljudfil ska skickas med eller inte, vad som ska ske när röstbrevlådan är full och vad de inringande hör vid en hänvisning.

Fördelar med kalenderkopplad hänvisning

  • Tydlig information till inringande om när du åter är anträffbar
  • Slipp tänka på att hänvisa själv
  • Minska risk för störningar på föreläsningar/möten
  • Direktkoppling till röstbrevlåda – ingen väntetid för inringande
  • Möjlighet att automatiskt stänga 036-numret vid ledigheter mm

Stöter du på problem eller har frågor är du välkommen att kontakta IT Helpdesk

2023-11-01